Poradenství - Centrum Pomoci

POMOCI
CENTRUM
Title
Přejít na obsah
Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytujeme klientům bez omezení věku
ambulantní formou v poradně na adrese Chomutov, Kochova 1185
Cílová skupina
Cílovou skupinou Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. jsou osoby obou pohlaví bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se především o osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s chronickým onemocněním, chronickým duševním a senioři.
Základní sociální poradenství zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:
a)   poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
b)   poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
c)   poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti
s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
d)   poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.
První kontakt s klientem většinou proběhne osobně v centru, v domácím prostředí nebo v nemocnici. Dalšími možnostmi kontaktu je telefonický a elektronickou poštou. Osoby s poruchou řeči či sluchu nás mohou kontaktovat pomocí SMS zpráv přes tlumočnickou službu daného telefonního operátora.

Sociální pracovník v úvodním rozhovoru vyslechne klienta.  Zhodnotí, co klient od sociálního pracovníka, potažmo centra pro zdravotně postižené a seniory očekává. Zjistí-li, že klient má jiné představy, než může poskytovatel v rámci svých sociálních služeb nabídnout, doporučí klientovi vhodnějšího poskytovatele sociální služby. V případě, že dojde ke shodě potřeb klienta s možnostmi centra pro zdravotně postižené a seniory, dostane klient prostor k popsání celkové situace, která jej do poradny přivedla. Celková intervence je založena na komunikaci a na vztahu sociálního pracovníka a klienta. V této fázi může být s klientem sestaven žebříček priorit a následný plán řešení vytyčených problémů. Ukončení spolupráce s klientem není nikdy náhlé, ani neočekávané. Vše vždy po dohodě s klientem.  

Klienty můžeme rozdělit na dvě skupiny, z čehož první jsou lidé, kteří potřebují jen analyzovat problém, který později pomocí rodinných příslušníků postupně vyřeší samostatně. Jedná se převážně jen o jednu schůzku. A druhá skupina klientů jsou ti, kteří nejsou schopni danou situaci vyřešit vlastní silami, a proto asistujeme při řešení celého problému. Plánovaných schůzek bývá tolik, kolik je třeba do vyřešení problému.

V rámci poradenství zabezpečujeme i další služby a to tím, že seznamujeme se způsobem péče o zdravotně postiženého člověka v domácím prostředí. Což v praxi znamená, že klient jde např. po operaci, po amputaci či jiném zdravotním zákroku opět domů, kde rodina na návrat takového klienta není připravena. Ve většině případů není byt ani sociální příslušenství uzpůsobeno pobytu zdravotně postiženého.  Zprostředkujeme pomoc s vyřízením příspěvku na úpravu interiéru i exteriéru bytu. Pro klienta dále zajistíme kompenzační pomůcky na dobu nezbytně nutnou, což je do doby, než tuto pomůcku předepíše lékař či na dobu doléčení. Například: zvedáky, sedačky do vany, toaletní židle, polohovací postele, vozíky, chodítka.

Provozní doba:
Pondělí:      8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Úterý:        8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Středa:       8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Čtvrtek:      8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Pátek:        8:00 – 12:00    12:00 – 13:00
modře odpoledne = pouze pro objednané klienty
Adresa:
areál Nemocnice s poliklinikou
Kochova 1185
430 12 Chomutov
Webdesign Ing. Jaroslav krajíček - JAKR Chomutov, https://www.jakr.cz
Návrat na obsah