Centrum Pomoci

POMOCI
CENTRUM
Title
Přejít na obsah
Poslání Centra pomoci
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a to ve formě odborného sociálního poradenství vč. půjčovny kompenzačních pomůcek a sociální služby osobní asistence prováděné v přirozeném sociálním prostředí těchto osob a při činnostech, které osoby potřebují na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.
Nedaleko, cca 55m, se nachází autobusová zastávka
Autobusové a trolejbusové spojení 304, 306, 314, 340, 350, 352. Vyhrazená parkoviště pro vozíčkáře.
Najdete nás na poliklinice, vchod vedle prodejny textilu a z areálu nemocnice.
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Sociální poradenství
Je zaměřeno na potřeby osob se zdravotním postižením.
Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost.
Půjčovna komp. pomůcek
Najdete nás na poliklinice, vchod vedle prodejny textilu a z areálu nemocnice.
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5
   OSOBNÍ ASISTENCE je podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5, který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 3. 2025.
Poslání Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
Sociální poradenství
Sociální službu sociální poradenství poskytujeme klientům v ambulantní formě v poradně na adrese Chomutov, Kochova 1185, v terénní formě jako doprovody na instituce a pomoci s prosazováním práv při obstarávání osobních záležitostí klientů.
Osobní asistence
Služby osobní asistence mají klientovi zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické (například příjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dále dopomoc při obstarání domácnosti, při nákupech, pochůzkách atp.), tak společenské (na příklad při výchově dětí, při vzdělání a výkonu povolání, při kulturních a sportovních aktivitách). To vše je nutnou kompenzací zdravotního postižení.
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží všem, kteří potřebují použít na nezbytně dlouhou dobu kompenzační pomůcku, ať již z důvodu, který by jim usnadnil nepředvídanou situaci, jako pooperační stavy, zlomeniny a podobně, nebo  z důvodu opravy pomůcky, kterou sami vlastní.
Provozní doba:
Pondělí:      8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Úterý:        8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Středa:       8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Čtvrtek:      8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Pátek:        8:00 – 12:00    12:00 – 13:00
modře odpoledne = pouze pro objednané klienty
Adresa:
areál Nemocnice s poliklinikou
Kochova 1185
430 12 Chomutov
Webdesign Ing. Jaroslav krajíček - JAKR Chomutov, https://www.jakr.cz
Návrat na obsah