O nás - Centrum Pomoci

POMOCI
CENTRUM
Title
Přejít na obsah
Poslání Centra pomoci
Poslání Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
   Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a to ve formě odborného sociálního poradenství vč. půjčovny kompenzačních pomůcek a sociální služby osobní asistence prováděné v přirozeném sociálním prostředí těchto osob a při činnostech, které osoby potřebují na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.
Zásady poskytování sociální služby
   Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. poskytuje sociální služby na základě následujících zásad:
informování klienta o jeho právech a možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace
dodržování práv klientů a jejich lidské důstojnosti
pomoc při prosazování oprávněných práv klientů
respektování volby klientů
individuální péče o klienty vč. vyhodnocování kvality této péče
spolupráce s dalšími organizacemi v zájmu klientů
flexibilita vůči potřebám klientů
podpora samostatnosti klientů
motivace k překonání nepříznivé sociální situace
motivace k zapojování do různých pracovních, studijních, zájmových a zábavních aktivit
odborná pomoc při výběru a používání správné kompenzační pomůcky
Cílová skupina
   Cílovou skupinou Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. jsou osoby obou pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
   Jedná se především o osoby
s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s chronickým onemocněním a seniory.
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5
   OSOBNÍ ASISTENCE je podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5, který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 3. 2025.
Provozní doba:
Pondělí:      8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Úterý:        8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Středa:       8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Čtvrtek:      8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Pátek:        8:00 – 12:00    12:00 – 13:00
modře odpoledne = pouze pro objednané klienty
Adresa:
areál Nemocnice s poliklinikou
Kochova 1185
430 12 Chomutov
Webdesign Ing. Jaroslav krajíček - JAKR Chomutov, https://www.jakr.cz
Návrat na obsah