Chomutov

O nás

Poslání Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
    Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a to ve formě odborného sociálního poradenství vč. půjčovny kompenzačních pomůcek a sociální služby osobní asistence prováděné v přirozeném sociálním prostředí těchto osob a při činnostech, které osoby potřebují na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Zásady poskytování sociální služby
    Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. poskytuje sociální služby na základě následujících zásad:
 informování klienta o jeho právech a možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace
 dodržování práv klientů a jejich lidské důstojnosti
 pomoc při prosazování oprávněných práv klientů
 respektování volby klientů
 individuální péče o klienty vč. vyhodnocování kvality této péče
 spolupráce s dalšími organizacemi v zájmu klientů
 flexibilita vůči potřebám klientů
 podpora samostatnosti klientů
 motivace k překonání nepříznivé sociální situace
 motivace k zapojování do různých pracovních, studijních, zájmových a zábavních aktivit
– odborná pomoc při výběru a používání správné kompenzační pomůcky

Cílová skupina
    Cílovou skupinou Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. jsou osoby obou pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

    Jedná se především o osoby 

s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s chronickým onemocněním a seniory.

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba:

 Pondělí: 8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Úterý:   8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Středa:  8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Čtvrtek: 8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
 Pátek:   8:00 - 12:00  12:00 - 13:00

Číst více

PODPORA